Month: July 2019

Menya ibintu bitandatu bituma umuntu atanezeze Umwami Imana.

0Shares

2timoteyo2:3-4: Ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro, nk’uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu.Nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by’ubu bugingo, ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare.aya Magambo yanditswe na Paulo ubwo yandikiraga Timoteyo amubwiriga umukristo atagomba kujya mu by’isi kuko…

 1,920 total views

0Shares

“Umumaro w’umusaraba”Maniriho Jean Damascene

0Shares

Umwigisha:Maniriho Jean Damascene Intego:Umumaro w’umusaraba Yatangiye ashima Imana ko yatanze Umwana wayo kugira ngo aducungure. Umwigisha yasomye abagambo aboneke mu butumwa bwiza muri Matayo 26:26-29 hagira hati” Bakirya Yesu yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, awuha abigishwa be arababwira ati “Nimwende murye,…

 1,830 total views

0Shares

TUMENYE BIBILIYA:Igice cya gatatu:Umwami n’ abantu be: inkoni ya Aroni irarabya

0Shares

Igice cya mbere: hari abantu batazasobanukirwa iby’ iki gitangaza! Kubara:17:16-28 Byaba ari igitangaza uramutse uraje inkoni ahantu, maze mu gitondo ugasanga yazanye uburabyo! Hari ibyiciro bibiri ukwiriye kwirinda kubamo; kuko ubirimo ntiwabasha kwakira ibitangaza byo mu isezerano rya kera n’…

 890 total views

0Shares

Dore ngiyi imigisha utigeze kumenya Jean Claude DUKUZUMUREMYI

0Shares

Amateramiro ya CEP Ku Wa gatanu 19/7/2019 Umwigisha:Jean Claude DUKUZUMUREMYI Intego y’ijambo “Imigisha ibonerwa muri Kristu yesu” Abafilipi 3:7-8 Abefeso 1:16-19 Ikibazo:njyewe ndi !uri kristu Yesu?niba ndi muri Kristu yesu bimariye ik? Pawulo yasobanuye ko Imana yaduhereye imigisha hose muri…

 766 total views

0Shares

ushora kuvuka bundi bushya Ev. Pacifique KAREKEZI

0Shares

Amateraniro ya CEP ku wa 21 nyakanga 2019 Umwigisha: Pacific KAREKEZI Intego y’ijambo: Kubyarwa n’Imana” 1 Yohana 1:14 1 abakorinto 15-12 Ariko ubwo abantu babwiriza ibya Kristo yuko yazutse, bamwe muri mwe bavuga bate yuko nta wuzuka? 13Niba nta wuzuka na Kristo…

 1,138 total views

0Shares

Dore ishingiro ryo kubana n’imana Berthe NIYIGENA

0Shares

Amateraniro ya CEP ku wa 16 nyakanga 2018 Umwigisha w’ijambo: Berthe NIYIGENA         Intego y’umwigisha”kwizera” Umukristu wese akwiye ijambo ry’imana. Kugirango abashe kwizera no kongera gutekereza ku Mana. Umuntu wese akeneye kwizera, kandi kwizera si ibyihariwe n’umuntu runaka ahubwo ni ku…

 1,220 total views

0Shares

TUMENYE BIBILIYA: Igice cya Kabiri: Uko byose byatangiye kuva ku iremwa kugeza ku gutoranwa.

0Shares

Umwanditsi w’ ibitabo bitanu bya mbere bya Bibiliya Gushakana hagati y’umusore n’umukobwa bo muri umwe mu miryango y’Abisiraleyi (Lewi), kwavuyemo umwe mu bantu b’ ibirangirire babayeho mu mateka y’Isi. Uwo ni Mosheh izina ry’Igiheburayo risobanura Uwakuwe cg Uwavanywe. Yavutse ahagana…

 1,338 total views

0Shares

“Twikomeze kuri Yesu kristo,ahandi hose ni umusenyi.” Manishimwe Joseph

0Shares

Umwigisha: Manishimwe Joseph Intego:Twikomeze kuri Yesu kristo,ahandi  hose ni umusenyi. Iyi ntego yayikuye mu indirimbo y’107 mu gushimisha kandi yakomoje cyane kugitero cya Kane cyino ndirimbo asobanura neza ko tugomba gushaka ukuntu Yesu kristo azasanga nta nenge nta busembwa dufite…

 1,480 total views

0Shares

Korali Vumiliya iri kwitegura urugendo rw’ivugabutumwa ku mudugudu wa Sheli.

0Shares

Korali vumiliya ikorera umurimo w’Imana muri CEP- UR HUYE ikomeje kwitegura urugendo rw’ivugabutumwa ifite mu karere ka Kamonyi, paruwasi ya RUGALIKA,Umudugudu wa SHELI ku itariki ya 03&04 Kanama 2019. Korali vumiliya nimwe mu makorari akorera umurimo w’Imana muri kaminuza y’U…

 1,332 total views

0Shares

Haribyo utari uzi!imbaraga zikwiriye kurindishwa ibyagakiza. EV. Jean Paul

0Shares

Amateraniro ya CEP ku wa 7 nyakanga 2019 Umwigisha: Jean Paul Intego y’ijambo ry’Imana”Rinda ibyagakiza wahawe” Efeso 2:1-9” Namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n’ibyaha byanyu, 2ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y’iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we…

 2,084 total views

0Shares