Month: August 2019

Dore ijambo ry’umumaro” ntukiringire umwana w’umuntu utabonerwamo agakiza”. Ev. KANOBANA Jean Baptiste

0Shares

Amateraniro jyo ku cyumweru ku wa 25 kanama 2019 Umwigisha: KANOBANA Jean Baptsite Intego y’ijambo”Hahirwa umuntu ufite Uwiteka nk’umutabazi” Zaburi 146:1” Haleluya. Mutima wanjye, shima Uwiteka.2Nzajya nshima Uwiteka nkiriho, Nzajya ndirimbira Imana yanjye ngifite ubugingo. 3Ntimukiringire abakomeye, Cyangwa umwana w’umuntu…

 1,438 total views

0Shares

TUMENYE BIBILIYA:Igice cya 5:Umwami n’ abantu be: Impamvu yo gutoranywa kw’ Abalewi

0Shares

Ni iby’ igiciro cyinshi ko natwe Imana idutoranirije kugira ngo tumenye ubwiru bwayo, bwanditse mu Kubara 1: 47-51. Ikizakumenyesha ko watoranijwe n’ Imana ni uko: Umenya ubushake bwayo Ukagira imirimo igaragaza ubwo bushake Ukayikora unezerewe kandi utagononwa. Ese wamenye icyo…

 1,202 total views

0Shares

“kuva mu gihugu cy’ubunyage”Niyodusenga Prosper

0Shares

Umwigisha  NIYODUSENGA Prosper yatangiye ashima Imana yamukijije indwara yari yatumye ajya mu bitaro akomeza asoma ijambo ry’Imana riboneka muri Yeremiya 25:1-11 yongeraho irindi riboneka muri ZABURI 137:1-4.  Ikigisho cyari gifite intego ivuga ngo “kuva mu gihugu cy’ubunyage”. Umwigisha yavuze ko…

 1,266 total views

0Shares

TUMENYE BIBILIYA:Igice cya kane:Umubatizo w’ukuri ni uwuhe?

0Shares

Umubatizo w’ ukuri: Kora, Datani, Abiramu, na Oni. Kubara 16:1-34 1 Abakorinto:10:5 “…Ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye, ni cyo cyatumye barimbukira mu butayu” Pawulo muri iki gice (1 Korinto:10) ntiyashakaga ko itorero ry ’i Korinto ritamenya yuko Imana yari…

 1,898 total views

0Shares

Siniyumvisha uburyo Imana yabikozemo “Alex NSHIMIYIMANA”

0Shares

Ubuhamya Amazina ni Alex NSHIMIYIMANA Nageze Huye naratinze, kubera ibyiciro by’ubudehe, kandi narindi mu kiciro kitanyemereraga kwiga kaminuza mfashwa, gusa Imana yaramfashije, sinasibiye. Nari nariyakiriye mvuga ko ntazaza kwiga kaminuza, kuko bari barampaye ikiciro cya gatatu. Ibyiciro byari byarakozwe turi…

 1,886 total views

0Shares

Umugambi w’Imana ni uwuhe? mbese birashoboka ko wawugumamo? Ev. Maurice

0Shares

Amateraniro ya CEP ku wa 11 kanama 2019 Umwigisha: Maurice Intego y’umwigisha” kwita ku mugambi w’ Imana 1 timoteyo 6:6” Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, 7kuko ari nta cyo twazanye mu isi…

 1,700 total views

0Shares

Tureke kubera Imana igihombo,mureke tubere Imana inyungu.”Maombi Theogene”

0Shares

Umwigisha Maombi Theogene waturutse ku mudugudu w’ I Nyarugenge, niwe wigishije kuri iki cyumweru tariki 4/08/2019 muri CEP UR HUYE yatangiye asomye ijambo ry’Imana riboneka mu rwanditso Paulo yandikiye itorero ryo mu efeso igice cya kabiri. Yatangiye abwira abakristo ko…

 6,188 total views,  2 views today

0Shares

Ibyabaye Ku bisirayeli byabaye akabarore kuri twe kugira ngo twirinde gushaka ibibi muri uru rugendo.”Maombi Claudette”

0Shares

1 abakorinto 10:1-13 Umwigisha yagarutse cyane Ku mateka y’abisirayeli ukuntu Imana yabanye nabo kuburyo bakeneraga amazi bagakubita Ku rutare kandi uru rutare rwari Kristo yanakomoje n’ ukuntu Imana yababereye igicucu mu gihe ki zuba ariko yanavuze ni bintu abisirayeli  bakoze…

 1,440 total views

0Shares