Month: March 2020

Urusengero rw’Imana nyakuri

0Shares

Yesu asohoka mu rusengero. Akigenda, abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y’urusengero. Arababwira ati “Ntimureba ibi byose? Ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi” Mat 24:1-2. Iyi minsi, isi yugarijwe n’icyorezo cya Korona virusi aho kimaze…

 1,404 total views,  1 views today

0Shares

Kuki benshi bakizwa ariko ntibashikame? Menya Impamvu

0Shares

Uko abatuye isi bakomeza kwiyongera ,aho usanga bagera kuri miliyari zirindwi ninako n’abakurikira Yesu bari kwiyongera., Imibare igaragaza ko mu mwaka w’2010,abakurikiye Yesu bageraga kuri miliyari ebyiri,aho mu mwaka icumi hamaze kwiyongeraho miliyoni magana atatu bishatse kuvuga ko abakristu bangana…

 972 total views

0Shares

Uruhare rw’itorero mu gihe isi yugarijwe n’icyorezo ni uruhe?

0Shares

Muri iki gihe isi yugarijwe n’icyorezo cya koronavirusi, ni virusi yandura mu buryo bworoshye,bikaba byatumye igihugu cyacu cy’U Rwanda gifata imyanzuro itandukanye kugira ngo hagabanywe ikwirakwiza ryayo. Inkomoko yayo nyakuri usangwa ishidikanywaho, aho usanga abantu benshi bavuga ko iyi virusi…

 640 total views,  2 views today

0Shares

“Abiringiye Uwiteka ntibazakorwa n’isoni” NIYOKWIZERWA Obed

0Shares

Dukwiye kwiringira Imana tukava kubantu  kuko ababyeyi bagutererana ariko Uwiteka niwe wenyine wokwiringirwa, abantu bafite byinshi  biringira ubwenge, imiryango,amafaranga,ubwiza ndetse ni inshuti ariko dukure amaso kubantu Twasomye ijambo ry’Imana ritubwira ngo ugushikamishijeho umutima uzamurinda abe amahoro masa ndetse Daniyeli n’abagenzibe…

 1,298 total views

0Shares

Mbese koko imyuka y’abapfuye ibaho? menya byinshi utaruzi.

0Shares

Abantu benshi ku isi bagira imyemerere itandukanye ku kiba k’umuntu iyo apfuye aho bamwe bavuga ko iyo umuntu apfuye ajya mu isi y’imyuka, abandi bo gupfa babifata nk’uburyo bwo kwimuka( transmigration mururumi rw’icyongereza) bamwe mubabyizera twavugamo nk’idini y’abahindu. Abandi bizera…

 1,946 total views,  2 views today

0Shares

“Waba uzi icyo twaremewe?”BYIRINGIRO Pacifique

0Shares

Umwigisha kuri uyu wa kabiri yari BYIRINGIRO Pacifique,akaba umunyeshuri muri kaminuza y’u Rwanda ishami rya Huye, yatangiye asoma muri bibiliya 1 Abami 22:34,Yesaya 1:28-30. Bavandimwe ntakindi twaremewe,twaremewe guhimbaza Imana. Imana yacu izi gushyira ibintu kuri Gahunda nubwo tubabazwa muri ino…

 2,728 total views

0Shares

” kugarukira Imana nayo ikakugirira ibambe” UKUNDWANIWABO Eric

0Shares

Tariki ya 06 werurwe 2020,Umwigisha yari Ukundwaniwabo Eric,akaba Umunyamabanga wa CEP,yatangiye avuga ku ndirimbo  ya 359 mu guhimbaza ashima ko Yesu ariwe udufata kandi akadukomeza  ikindi Yesu niwe udukunda  . Twasomye muri bibiliya abacamanza 13:1-6,16:17 Muri ibi bice dusangamo inkuru z’Umugabo…

 1,344 total views

0Shares

kurikirana LIVE Urugendo rw’ivugabutumwa korare Vumiliya yakoreye mu itorero rya karere ka Nyamagabe, paruwasi Sumba.

0Shares

amateraniro atangiye Umushumba wa paruwasi n’uwitorero rya’ akarere bakira abashyitsi. umushumba wa karere yakira umushumba Lorien na Korari Vumiliya ijambo ryigishijwe na Past. Nsengimana Lorien. kuva 12:25 “Imana ireba Abisirayeli, imenya uko bameze”. Imana izi uko tumeze, ibyo tuvuga n’ibyo…

 752 total views,  2 views today

0Shares

Umurage w’abana b’Imana, ntunyagwa kandi ntuboneka mu isi. JMV NIZEYIMANA

0Shares

Intego y’ijambo ry’Imana: Umurage w’abana b’Imana Nkuko umuntu agendera ku ikarita ikamuyobora, Kuko yerekana aho umuntu ageze, ibinogo biri mu nzira arimo, ahari amazi ndetse n’imisozi, Uku niko ijambo ry’Imana riyobora umuntu. Abaheburayo 9:16-17 “Iyo isezerano ryo kuraga ribonetse, hakwiriye…

 730 total views

0Shares