Month: February 2021

Kurikirana amateraniro yo kucyumweru 28/02/2021

0Shares

Amateraniro atangiye saa mbili n’igice El-elyn worship team idufashakuramya no guhimbaza Imana umuyobozi wagahunda atangiye saa tatu zuzuye. Umuyobozi w’agauhunda  ni Francine DUHUZIMANA; iteraniro ryatangiye dushima ko yatwemereye kongera guterana nyuma yigihe kirerekire bidakunda dushimiye Imana muri Zaburi 84:3 “Umutima…

 1,648 total views,  4 views today

0Shares

Umumaro w’umwuka wera mu bantu – Evangelist ALPHONSE MUNEZA

0Shares

Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n’i Yudaya yose n’i Samariya, no kugeza ku mpera y’isi.” Ibyakozwe n’intumwa 1:8 aya namwe mu magambo yesu yasize abwiye intumwa mbere yuko ajya mu ijuru, yasize…

 732 total views

0Shares