Louange Bienvenu Byiringiro

Menya nibi igice cya gatandatu: Yahinduye icyerekezo cy’ibyo yarebaga, atangira kurengerwa n’amazi.

0Shares

Mu magambo Yesu yavuze ari kumwe n’abigishwa be mbere yuko asubira mu ijuru yagize ati” kunkurikira ntabwo byoroshye bisaba kunyura mu irembo rifunganye” (Matayo 7:13), Bisaba gusiga ibiri inyuma ugasingira ibiri imbere (Abafilipi 3:13). Petero yari umwe mu bigishwa be…

 1,244 total views,  2 views today

0Shares

Menya nibi igice cya Gatanu: YAMUHAYE UMUNOTA UMWE W’IKIGANIRO, YISANGA YAMBAYE UBUSA !

0Shares

Birashoboka ko hari mu masaha ya mugitondo, igihe yagiranaga ikiganiro n’uwamushutse. Biragaragarako kandi uwashutswe yari azi neza kandi afite amakuru ahagije yari kumutera kugumana umwambaro atarinze kwambara ubusa. Mu gihe maze mu isi nitegereje neza uburyo abantu cg itsinda ryabo…

 1,872 total views,  2 views today

0Shares

MENYA NIBI IGICE CYA KANE: ntabwo yaremewe kurimbuka, Ibyo yahawe nibyo byamuteye gukiranirwa acirwaho iteka.

0Shares

Nigake ushobora gusanga umuntu atekereza impamvu yavutse ari inzobe, igikara, arimunini, muto, mugufi cyangwa muremure. Akenshi abitekerezaho nkiyo bagenzi be babiganiriyeho ariko iyo hashize akanya ntiyongera kubitekereza. Nubwo ntacyo byagufasha cyane kubyibazaho ariko bishobora gutuma wibaza ku umuremyi wawe, bikagutera…

 1,392 total views,  4 views today

0Shares

MENYA NIBI GICE CYA GATATU: NI WOWE UKWIRIYE GUHITAMO NEZA

0Shares

Ku munsi wa gatandatu Imana irema, yaremye umuntu ndetse yabonye ko ari byiza (Itangiriro 1:26). Mu by’ukuri Imana yaremye umuntu mu buryo butangaje (Zaburi 139:14) ku rwego yamushyizemo imwe mu mimerere nk’Iyayo(Imana)! Ibi byateye Imana guha umuntu ubutware bwose bwo…

 1,460 total views,  6 views today

0Shares

MENYA NIBI IGICE CYA 2: KUNESHA BISABA KURWANA

0Shares

Umwe mu bigeze kuba umusirikare yaravuze ati: “ntibishoboka ko uba umusirikare mwiza mu gihe udafite kwihangana”. Iri jambo “kwihangana kugeza ku butsinzi”, naryumvise neza igihe narimfite ikizamini cy’ishuri muri kaminuza kandi kinsaba kugitsinda byanga byakunda. Kuko numvaga ko gutsindwa iryo…

 1,312 total views,  2 views today

0Shares

MENYA NIBI (igice cya mbere) : Yari umutunzi, ashaka kugerayo ariko ntiyari azi inzira!

0Shares

Mu myaka yashije nigeze gutekereza ku bantu ba batunzi (abakire), muri icyo gihe rero nibwiragako abatunzi batajya bagira icyo bakena cyangwa ngo bagire icyo bifuza cyane ko nabonaga babayeho mu buzima bwiza. Hashize igihe naje kwegera umubyeyi ukuze, mubaza iby’icyo…

 1,280 total views,  4 views today

0Shares

Dore igituma umuntu ava mu bujiji!

0Shares

“…Niyo wakwiga ukaminuza, ukagwiza ubumenyi bwose bushoboka, ntabwo wakwitwa umunyabwenge.” Umwigisha yifashishije imirongo iboneka mu Gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 25, yasangije abitabiriye iteraniro ryo ku cyumweru kuwa 19 Ukuboza 2021, muri CEP UR HUYE Campus iby’aya magambo….

 2,164 total views,  2 views today

0Shares

Dore uko Frank na Aline GAHONGAYIRE bahembuye imitima y’abanyeshuri bo muri Kaminuza y’u Rwanda i Huye.

0Shares

Kuri uyu wa gatandatu, abaramyi Aline GAHONGAYIRE, Aimé Frank na Serge RUGAMBA bataramiye abanyeshuri bo muri kaminuza y’u Rwanda ishami rya Huye. Mu ndirimbo zikunzwe na benshi nka Nzakubitsa ibanga, Ndanyuzwe za Aline GAHONGAYIRE, Ubuhamya ya Aimé Frank, nizindi, imitima…

 1,180 total views,  1 views today

0Shares

Uruhare rw’itorero mu gihe isi yugarijwe n’icyorezo ni uruhe?

0Shares

Muri iki gihe isi yugarijwe n’icyorezo cya koronavirusi, ni virusi yandura mu buryo bworoshye,bikaba byatumye igihugu cyacu cy’U Rwanda gifata imyanzuro itandukanye kugira ngo hagabanywe ikwirakwiza ryayo. Inkomoko yayo nyakuri usangwa ishidikanywaho, aho usanga abantu benshi bavuga ko iyi virusi…

 1,122 total views,  2 views today

0Shares

TUMENYE BIBILIYA:Igice cya kane:Umubatizo w’ukuri ni uwuhe?

0Shares

Umubatizo w’ ukuri: Kora, Datani, Abiramu, na Oni. Kubara 16:1-34 1 Abakorinto:10:5 “…Ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye, ni cyo cyatumye barimbukira mu butayu” Pawulo muri iki gice (1 Korinto:10) ntiyashakaga ko itorero ry ’i Korinto ritamenya yuko Imana yari…

 2,304 total views,  2 views today

0Shares